Praktijk Uniek-Kindercoaching

Een praktijk die ondersteuning biedt aan kinderen die om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten. Als ouder willen we graag dat onze kinderen het zonnetje in huis zijn. Als een kind lekker in zijn vel zit, kan het immers het beste uit zichzelf halen. Natuurlijk zijn er ook wel eens dagen dat het niet goed gaat, maar als dat maar niet lijkt over te gaan kan ik als kindercoach iets voor u betekenen. Soms lukt het u even niet om er samen met uw kind uit te komen. Dan kan input vanuit een andere hoek een nieuwe kijk op zaken geven of een opening bieden tot verandering.

In mijn praktijk zijn alle kinderen welkom die een duwtje in de rug kunnen gebruiken om weer lekker in hun vel te gaan zitten. Bij mijn coaching maak ik gebruik van allerlei verschillende methodieken en werkvormen.

Leeftijdscategorie

In mijn praktijk begeleid ik kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Het coachingstraject verschilt van een therapeutische aanpak en is oplossingsgericht. Dat betekent dat de focus niet zozeer ligt op het ontstaan van een bepaald probleem of gedrag, maar de blik zich richt op de eerste stap vooruit.

Als coach oogst ik wat er al is en onderzoek ik samen met uw kind nieuwe (gedrags)mogelijkheden. Ik bied ondersteuning bij nieuw te leren vaardigheden en creëer nieuwe inzichten. We gaan samen op zoek naar handvatten die uw kind kunnen helpen in het ervaren van meer zelfvertrouwen, zodat uw kind steviger in zijn schoenen komt te staan. De begeleiding is laagdrempelig en kortdurend van aard. Een verwijzing is dan ook niet nodig.

 

Begeleiding

De begeleiding die ik bied richt zich onder andere op:

– Kernvisiemethode (dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen op school, faalangst op school)

– Ik Leer Leren training

– Weerbaarheid

– Sociale vaardigheden 

– Faalangst 

– Zelfvertrouwen

– Concentratieproblemen

Werkwijze voor kindercoaching

Aanmelding

U kunt zich telefonisch of via de e-mail aanmelden. Er zal dan een intakegesprek op een zo kort mogelijke termijn worden gepland.

Het intakegesprek (ca. 30/ 45 min.) is geheel gratis en uiteraard vrijblijvend.

Een verwijzing is niet nodig. Neem hier contact op.

Intakegesprek

Het doel van het intakegesprek is om de hulpvraag helder te krijgen. Waar moet verandering in komen en wat kan ik voor u hierin betekenen? Hiermee houd ik rekening met de wensen van uw kind. Het is dan ook fijn als uw kind bij het intakegesprek aanwezig is, tenzij u eerst graag alleen wilt kennismaken. Indien nodig kan ik bij u thuis de intake afnemen.

Coachingstraject

Het coachingstraject is vaak van kortdurende aard en vindt plaats in mijn praktijkruimte. Door gebruik te maken van verschillende (spel)methoden en creatieve middelen wordt er spelenderwijs aan het doel gewerkt. Het opbouwen van een vertrouwensband is hierbij heel belangrijk, zodat uw kind zich veilig voelt en daardoor tot verdere ontwikkeling kan komen.

De insteek tijdens het coachingstraject is oplossingsgericht. In het tempo van uw kind en aansluitend op zijn of haar belevingswereld, leeftijd en interesses onderzoek ik met uw kind welke mogelijkheden er zijn voor verandering en welke handvatten we hierbij kunnen gebruiken. Er wordt vaak een (kleine) huiswerkopdracht meegegeven, zodat iets thuis kan worden afgemaakt of kan worden geoefend.

Aanmelden voor gratis intakegesprek

Neem contact op
error: Op deze gehele website zijn auteursrechten van toepassing. Overnemen van afbeeldingen of teksten is niet toegestaan zonder toestemming .